Πέμπτη, 20 Φεβρουαρίου 2014

Ενότητα 2&3: Μαθησιακά οφέλη από τα animation&comics

Ο τρόπος που μαθαίνουν τα παιδιά έχει αλλάξει ριζικά τις τελευταίες δεκαετίες ως αποτέλεσμα των τεχνολογικών εξελίξεων και των κοινωνικών αλλαγών, με αποτέλεσμα να καθίσταται απαραίτητο να αναπροσαρμοστούν οι διδακτικές μεθόδοι που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί.
Γενικότερα τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα και περισσότερο όταν απολαμβάνουν αυτό που κάνουν. Η χρησιμοποίηση του animation και των comics ως εργαλείο μάθησης δεν είναι μόνο διασκεδαστικό αλλά και αρκετά αποτελεσματικό αν χρησιμοποιηθεί με κατάλληλο τρόπο. Έτσι, για παράδειγμα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να καλλιεργήσουν τις ικανότητες των μαθητών στην:
  • διήγηση ιστορίας
  • οπτική επικοινωνία
  • συγκέντρωση
  • επίλυση προβλήματος
  • δημιουργικότητα και καινοτομία
Επιπλέον, το animation και τα comics επιτελούν ένα πολύ σημαντικό παιδαγωγικό ρόλο: της ηθικής, συναισθηματικής και αισθητικής καλλιέργειας του παιδιού.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου