Πέμπτη, 6 Μαρτίου 2014

Ενότητα 4: Τα οφέλη στη διδασκαλία και στη μάθηση από τη χρήση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης

Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν πολλαπλά οφέλη από τη χρήση των ερωτηματολογίων αξιολόγησης στην καθημερινή διδασκαλία και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που υλοποιούν. Έτσι, τα ερωτηματολόγια αξιολόγησης:
  • παρέχουν ανατροφοδότηση στους εκπαιδευτικούς όσον αφορά την αποτελεσματικότητα των μεθόδων τους.
  • παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες στους εκπαιδευτικούς σχετικά με το τι γνώσεις απέκτησαν οι μαθητές, χωρίς παράλληλα να χρειάζεται να σπαταλούν χρόνο στην προετοιμασία διαγωνισμάτων και στη διόρθωσή τους
  • δίνουν την δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να αντιμετωπίσουν εγκαίρως λάθη κατανόησης από τη μεριά των μαθητών.
  • διευκολύνουν την ανάπτυξη μιας ειλικρινούς σχέσης μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών και γίνεται πιο εύκολο για τους μαθητές να κατανοήσουν ότι η μάθηση είναι μια συνεχής διαδικασία που απαιτεί ενεργή συμμετοχή.
  • καλλιεργούν τις ικανότητες αυτοαξιολόγησης και αυτονομίας στη μάθηση των μαθητών.
  • μειώνουν το αίσθημα της απομόνωσης και της αδυναμίας, ειδικότερα στις πολυπληθείς τάξεις.
  • βελτιώνουν την κατανόηση και την ικανότητα κριτικής σκέψης για το υλικό του μαθήματος.
  • προωθούν μια νοοτροπία που δίνει βάρος στην κατανόηση και στη μακρόχρονη απόδοση.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου